03 September 2008

AKTIVITI PENAJAAN PROSPEK ABC CAELY (BAHAGIAN 4)

Ramai yg masih tidak memahami pengertian "Usahawan". Maksud usahawan sebenarnya adalah seseorang yang mengusahakan sesuatu perniagaan bersama-sama orang dibawahnya atau ringkasnya "networking". Seseorang usahawan tidak boleh berjaya sekiranya bekerja sendirian.
Terdapat 2 jenis usahawan. Yang Pertama Usahawan yang dilahirkan semulajadi dan berjiwa usahawan kedua usahawan yang dibentuk atau dilahirkan.


No comments: